Kiemelt szolgáltatások

Ingatlanjog

 • ingatlan tulajdonjogának átruházásával, bérbeadásával kapcsolatos szerződések elkészítése,
 • ingatlanberuházás jogi hátterének biztosítása,
 • ingatlanokkal kapcsolatos adó- és illetékügyekben tanácsadás,
 • területrendezéssel kapcsolatos eljárásban képviselet,
 • ingatlannyilvántartásban teljes körű képviselet, tanácsadás napra kész információk segítségével.

Cégjog

 • ingatlan tulajdonjogának átruházásával, bérbeadásával kapcsolatos szerződések elkészítése, ingatlanberuházás jogi hátterének biztosítása, ingatlanokkal kapcsolatos adó- és illetékügyekben tanácsadás, területrendezéssel kapcsolatos eljárásban képviselet,
 • ingatlannyilvántartásban teljes körű képviselet, tanácsadás napra kész információk segítségével.

Családjog

 • házassági, gyermekelhelyezési, tartási, származás megállapítása iránti peres és nemperes ügyekben képviselet valamint tanácsadás

Öröklési jog

 • végrendeletek, öröklési szerződések elkészítése, ezekkel kapcsolatos peres és nemperes valamint hagyatéki ügyben képviselet és tanácsadás.

Szerződések joga

 • társasági szerződések megbízási, vállalkozói, adásvételi, bérleti, együttműködési szerződések és megállapodások elkészítése, munkaszerződések véleményezése.

Mediáció (közvetítő eljárás)

Amennyiben jogvitája van keresse Irodánk MEDIÁCIÓS szolgáltatását!

Általános szolgáltatások

Fogyasztóvédelem

 • képviselet fogyasztóvédelmi hatóság előtti eljárásban

Társasházak

 • társasház alapító okiratának elkészítése, annak módosítása
 • társasház képviselete polgári peres és nemperes eljárásokban bíróság, hatóság előtt.

Közigazgatás

 • adóhatóság, illetékhivatal, vámhatóság, önkormányzat előtt folyó ügyekben és egyéb közigazgatási eljárásban teljes körű képviselet és tanácsadás,
 • közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során jogi képviselet ellátása.

Munkajog

 • munkaviszony és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrehozásában, megszüntetésében tanácsadás,
 • tmunkaügyi jogvitákban képviselet.

Társadalmi szervezetek joga

 • alapítványok, egyesületek alapítása, azok módosítása.

Kereskedelmi jog

 • kereskedelmi, értékesítési, franchise, ügynöki, szállítási és fuvarozási szerződések elkészítése.

Peres eljárások

 • perbeli jogi képviselet ellátása polgári, munkaügyi, családjogi, közigazgatási, valamint egyéb ügyekben.