Hogyan keresse fel az ügyvédi irodát?

Hozza magával:

a személyes adatait – különös tekintettel a személyi azonosító jelre – tartalmazó okiratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, adókártya), továbbá minden egyéb szükséges dokumentumot (pl.: tulajdoni lap, korábbi szerződés, stb.)

 

Sokat segít,

 • ha tervez valamilyen jogi területet is érintő lépést az életében ELŐTTE konzultál az ügyvédjével.
 • ha nem halogatja az ügyet. Sokkal nehezebb helyrehozni egy félrecsúszott élethelyzetet, mint ette rendezni a viszonyokat.
 • ha előzetesen telefonos időpont-egyeztetést tart, megjelölve, hogy milyen ügyről van szó.
 • ha előzetesen összeírja a kérdéseit.
 • ha átadja az ügy rövid leírását.
 • ha időrendi sorrendbe rakva magával hozza az ügyhöz bármilyen távolról kapcsolódó iratokat.
 • ha megadja az ellenérdekű fél és annak jogi képviselője elérhetőségeit.
 • ha minél több időt biztosít az iroda számára, mert annál nagyobb a siker lehetősége.

Kiemelt szolgáltatások

Ingatlanjog:

 • ingatlan tulajdonjogának átruházásával, bérbeadásával kapcsolatos szerződések elkészítése,
 • ingatlanberuházás jogi hátterének biztosítása,
 • ingatlanokkal kapcsolatos adó- és illetékügyekben tanácsadás,
 • területrendezéssel kapcsolatos eljárásban képviselet,
 • ingatlannyilvántartásban teljes körű képviselet, tanácsadás napra kész információk segítségével.

Cégjog:

 • cégalapításban, cégek joganyagának módosításában teljes körű tanácsadás, képviselet,
 • cégek jogi szempontból történő átvizsgálása, véleményezés, tanácsadás.

Családjog:

 • házassági, gyermekelhelyezési, tartási, származás megállapítása iránti peres és nemperes ügyekben képviselet valamint tanácsadás

Öröklési jog:

 • végrendeletek, öröklési szerződések elkészítése, ezekkel kapcsolatos peres és nemperes valamint hagyatéki ügyben képviselet és tanácsadás.

Szerződések joga:

 • társasági szerződések megbízási, vállalkozói, adásvételi, bérleti, együttműködési szerződések és megállapodások elkészítése, munkaszerződések véleményezése.

Általános szolgáltatások

Fogyasztóvédelem:

 • képviselet fogyasztóvédelmi hatóság előtti eljárásban

Társasházak:

 • társasház alapító okiratának elkészítése, annak módosítása
 • társasház képviselete polgári peres és nemperes eljárásokban bíróság, hatóság előtt.

Közigazgatás:

 • adóhatóság, illetékhivatal, vámhatóság, önkormányzat előtt folyó ügyekben és egyéb közigazgatási eljárásban teljes körű képviselet és tanácsadás,
 • közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során jogi képviselet ellátása.

Munkajog:

 • munkaviszony és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrehozásában, megszüntetésében tanácsadás,
 • munkaügyi jogvitákban képviselet.

Társadalmi szervezetek joga:

 • alapítványok, egyesületek alapítása, azok módosítása.

Kereskedelmi jog:

 • kereskedelmi, értékesítési, franchise, ügynöki, szállítási és fuvarozási szerződések elkészítése.

Peres eljárások:

 • perbeli jogi képviselet ellátása polgári, munkaügyi, családjogi, közigazgatási, valamint egyéb ügyekben.

Hivatalok elérhetőségei

 
Heves Megyei Közigazgatási Hivatal
3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.
+36 36/412-549
 
Egri Járási Földhivatal
3300 Eger, Barkóczy út 7
+36 36/312-644
 
NAV
3300 Eger, Esterházy tér 3-4
+36 36/522-680
 

Egri Járásbíróság Füzesabonyi Járási Földhivatal
3300 Eger, Barkóczy út 3
+36 36/311-611

Heves Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
3300 Eger, Klapka György út 1
+36 36/311-555
 
Füzesabonyi Körzeti Földhivatal
3390 Füzesabony, Széchenyi út 7
+36 36/311-948